Yên Bái: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh được cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung

Yên Bái: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh được cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung

30/11/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đồng ý về chủ trương cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh được cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung .

Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh được cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung đảm bảo gồm lò nung tuynen sản xuất theo công nghệ tiên tiến; mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao; tăng cường năng suất lao động; giảm tiêu hao nguyên liệu; đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định. Tỉnh Yên Bái khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét.

UBND tỉnh Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch đất sét nung thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với các đơn vị sản xuất gạch đất sét nung hoặc được cấp Giấy phép khai thác sét làm gạch chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường, … theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm lộ trình chấm dứt hoạt động của các loại lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu (lò đứng liên tục, lò vòng) trên địa bàn quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2020, định hướng đến năm 2025./.

yenbai.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: