UBND tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo không thực hiện ấn định thuế đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019

UBND tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo không thực hiện ấn định thuế đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019

29/05/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành Công văn số 2633/UBND-KTTCKT ngày 20 tháng 5 năm 2019 chỉ đạo không thực hiện ấn định thuế đối với khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019.

Ảnh minh họa.

Trong Công văn cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 phê duyệt phương án ấn định thuế năm 2019 đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường, Ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện ấn định thuế năm 2019 yêu cầu doanh nghiệp tự kế khai thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nội dung sau:

Các doanh nghiệp đang có hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tự kê khai thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, đảm bảo sản lượng tối thiểu tương ứng với sản lượng theo định mức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường, các ngành liên quan để kiểm soát khối lượng kê khai thuế của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

backan.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: