Thanh Hóa: Thu hồi, đóng cửa 30 mỏ khoáng sản

Thanh Hóa: Thu hồi, đóng cửa 30 mỏ khoáng sản

14/02/2019

Cùng với việc chấn chỉnh, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đặc biệt là các hoạt động kinh doanh lập các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông; việc khai thác hàm ếch, vách đứng đối với mỏ đá; việc khai thác đất, quặng sắt, phụ gia đối với các mỏ đất... Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi, đóng cửa 30 mỏ khoáng sản. Nhờ đó, công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản đi vào nề nếp, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Khu vực khai thác đá trái phép thuộc bản Tong, xã Trung Tiến, huyện Quan Hóa

Theo Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cho biết: Năm 2018, Sở đã tổ chức thanh kiểm tra 24 mỏ cát, 61 bãi tập kết cát, 52 mỏ khoáng ản và kiểm tra đột suất 18 cuộc từ nguồn tin quần chúng và báo chí phản ánh tại các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Quan Hóa, Hà Trung, Như Thanh, Thạch Thành…
Kiểm tra, rà soát các mỏ hết hạn để trình gia hạn hoặc yêu cầu đóng cửa mỏ. Qua kiểm tra, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo yêu cầu các huyện, thị tăng cường quản lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm

Đồng thời tham mưu cho tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, phê duyệt dự án khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương án bảo vệ khoáng sản, quy chế phối hợp quản lý khoáng sản khu vực giáp ranh với các tỉnh. Phối hợp với Cục thuế ký Quy chế trong quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và quản lý thuế. Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 42 giấy phép thăm dò khoáng sản, 54 giấy phép khai thác, phê duyệt 34 báo cáo thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng điều chỉnh tên khoáng sản 85 mỏ
 

Công ty AMD khai thác vách đứng không đúng thiết kế được phê duyệt tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Hùng
Công ty AMD khai thác vách đứng không đúng thiết kế được phê duyệt tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Hùng

Đặc biệt, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi, đóng cửa 30 mỏ khoáng sản; trong đó có 16 mỏ đất san lấp, 10 mỏ quặng, quặng sắt có hàm lượng quặng thấp và 4 mỏ đá vôi. Như ngày 31/1/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND thu hồi mỏ đất tại Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH xây dựng vận tải Phục Hưng, Quyết định số 895 ngày 14/3/2018 tại Mai Lâm, Tĩnh Gia của Công ty CP Nam Phương, các Quyết định 2856/QĐ-UBND, 2857/QĐ-UBND, 2816/QĐ-UBND, 2835/QĐ-UBND, 2838/QĐ-UBND, 2834/QĐ-UBND,2836/QĐ-UBND  tại các huyện Thạch Thành, Thường Xuân, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy của Công ty CP Việt Thanh VnC…
 

Quyết định thu hồi của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty CP Việt Thanh VnC
Quyết định thu hồi của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty CP Việt Thanh VnC

Nhiều huyện như: Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa đã chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, thành lập các tổ công tác liên ngành hoạt động 24/24 giờ trong ngày để thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép. Phối hợp với Công an Môi trường bắt gữi 13 tàu khai thác trái phép trên sông Mã, sông Chu

Theo ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trong buổi Tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 thì để ngành tài nguyên và môi trường góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của phương thì hoạt động khoáng sản phải đi vào hoạt động nề nếp, ổn định. Phải xử lý nghiêm minh các đối tượng khai thác đất, cát, đá, quạng các loại trái phép vì đây là hiện tượng ăn cắp tài nguyên. Đồng thời tăng cường quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản và đẩy mạnh cải các hành chính về tài nguyên môi trường

 

 

baotainguyenmoitruong.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: