Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/05/2020

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Ảnh minh họa.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác quản lý khoáng sản.

Đối với các đơn vị đang bị ngừng hoạt động khai thác để hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ thuê đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2715/UBND-TNMT ngày 16 tháng 11 năm 2018 và Văn bản số 3127/UBND-TNMT ngày 24 tháng 12 năm 2018: chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát, chỉ cho các đơn vị khai thác khi đã được thuê đất và hoàn thiện các thủ tục khác theo quy định; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đơn vị trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để được thuê đất.

Đối với các đơn vị được gia hạn thời gian khắc phục tồn tại, đưa mỏ vào hoạt động khai thác theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 422-KL/TU ngày 03 tháng 10 năm 2019 và Văn bản số 3103/UBND-TNMT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản khắc phục tồn tại, đưa mỏ vào hoạt động; tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, đặc biệt các trường hợp tái phạm, không kịp thời khắc phục tồn tại, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết…

Các địa phương lập dự toán chi năm 2020 cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Các cơ quan, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với các hoạt động hoạt khai thác khoáng sản trái phép theo quy định...

yenbai.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: