Sẽ có nghị định riêng về quản lý VLXD

Sẽ có nghị định riêng về quản lý VLXD

13/04/2019

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 241/QĐ-BXD ngày 04/4/2019 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh là Trưởng ban soạn thảo.

Sẽ có nghị định riêng về quản lý VLXD.

Ban soạn thảo gồm 16 thành viên là lãnh đạo các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ.

Tổ Biên tập gồm 16 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên chính của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng. Vụ trưởng Vụ VLXD Phạm Văn Bắc là Tổ trưởng Tổ biên tập, chuyên viên Vụ VLXD Nguyễn Tiến Đỉnh là Thư ký Tổ biên tập.

Ban soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 90 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định về quản lý VLXD đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

baoxaydung.com.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: