Quảng Ngãi: Xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi: Xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn tỉnh

17/12/2019

Trong thời gian qua, công tác xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực, đặc biệt một số địa phương đã có nhiều giải pháp, chính sách phù hợp, chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công như huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Bình S​ơn và Sơn Hà. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn 30 lò gạch hoạt động tập trung ở các huyện: Sơn Tịnh (03 lò), Tư Nghĩa (01 lò), Mộ Đức (06 lò) và UBND TP.Quảng Ngãi (18 lò).

​Để xóa bỏ dứt điểm lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và UBND thành phố Quảng Ngãi nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018; số 6723/UBND-CNXD ngày 01/11/2018; số 2852/UBND-CNXD ngày 07/6/2019, số 3551/UBND-CNXD ngày 25/6/2019 và số 6479/UBND-CNXD ngày 21/8/2019 về việc xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn.


Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế của địa phương để xóa bỏ dứt điểm lò gạch thủ công trên địa bàn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ lò đã dừng hoạt động nhưng chưa tháo dỡ lò thì thực hiện tháo dỡ lò để đảm bảo an toàn. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tập kết nguyên liệu hoạt động sản xuất trở lại.

Đối với kiến nghị của người dân liên quan đến các chi phí hỗ trợ tháo dỡ lò, chuyển đổi mô hình sản xuất, tư vấn và đào tạo nghề cho người lao động,… yêu cầu UBND các huyện, UBND thành phố Quảng Ngãi chủ động, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về xóa bỏ lò gạch thủ công để hướng dẫn thực hiện cho phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với các đơn vị sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đứng liên tục và lò vòng để hướng dẫn điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã thuê xây dựng lò theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2852/UBND-CNXD ngày 07/6/2019.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3551/UBND-CNXD ngày 25/6/2019.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3551/UBND-CNXD ngày 25/6/2019.

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương có lò gạch thủ công nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-CNXD ngày 06/6/2018 và các văn bản chỉ đạo về xóa bỏ lò gạch thủ công, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

quangngai.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: