Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng

16/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 402/BXD-VLXD ngày 07/02/2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan.


Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản kịp thời


Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát để tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Khoáng sản, Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan.


Chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không ảnh hưởng tới các khu vực an ninh, quốc phòng; di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, du lịch; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; không tác động tiêu cực tới môi sinh, môi trường, sinh hoạt của dân cư và không chồng chéo với các quy hoạch khác để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng kịp thời cập nhật, bổ sung trong quá trình lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tăng cường quản lý quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn vệ sinh lao động trong các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng.


Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản


Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau khi cấp phép khai thác; việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động và công tác hoàn nguyên mỏ sau khai thác.


Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác và sử dụng cát, sỏi lòng sông, đặc biệt chú ý tới tác động xấu đến môi trường và không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác; không tham mưu cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi dọc các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan.
 

Lập thủ tục đầu tư các dự án khai thác, chế biến khoáng sản


Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư lập thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; kịp thời tham mưu chấm dứt hoạt động dự án đối với các Nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ so với quy định.


Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng đảm bảo sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa việc khai thác nổ mìn; hạn chế sử dụng công nghệ tiêu hao nhiều nguyên, nhiên liệu và điện năng, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.


Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản


Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nội dung tại điểm 14 mục V Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

 

quangngai.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: