Nghệ An: Chỉ đạo xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng

Nghệ An: Chỉ đạo xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng

10/10/2019

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm vật liệu xây dựng.

Tro, xỉ nhà máy nhiệt điện, xi măng…dùng làm vật liệu san lấp rất tốt

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An mới có Công văn số 6474/UBND-C ngày 13/9/2019 yêu cầu các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm vật liệu xây dựng.

Tại văn bản trên UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp tham gia xử lý tro, xỉ, thạch cao trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp sử dụng vốn Nhà nước ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng có tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG trong xây dựng công trình.

Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu hủy tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón (nếu có) trên địa bàn theo quy định; giám sát việc xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các Nhà máy; chỉ đạo các chủ cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao (nếu có) chủ động xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, phân loại, bảo quản, lưu trữ tro, xỉ, thạch cao thuận lợi cho việc sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng; đồng thời, tổ chức thanh kiểm tra việc thành lập đề án và thực hiện việc xử lý tro, xỉ, thạch cao tại các cơ sở phát thải.

Giao Sở TN&MT tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải, xử lý các nguồn tro, xỉ, thạch cao trên địa bàn; khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, lưu trữ và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; hướng dẫn việc xử lý tro, xỉ, thạch cao trong sản xuất vật liệu xây dựng; tham mưu UBND tỉnh việc thu hồi phần diện tích bãi thải vượt quá diện tích chứa của 2 năm sản xuất trung bình theo quy mô, công suất của từng nhà máy trên từng địa bàn…

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao và các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phát thải, xử lý các nguồn tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

baotainguyenmoitruong.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: