Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo, khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng không nung

Hà Tĩnh: Tăng cường chỉ đạo, khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng không nung

18/10/2019

Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, gạch không nung đã và đang chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Hà Tĩnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng, quy cách, mẫu mã, nguyên liệu đầu vào của vật liệu xây không nung của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh; các loại phụ gia, vật liệu xây dựng kèm theo (vữa xây, vữa trát...) và phương pháp thi công trong quá trình thi công; xây dựng thành 1 bản hướng dẫn, khuyến cáo để phổ biến cho các chủ đầu tư biết, lựa chọn; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/2/2020.

Trong quá trình thẩm định thiết kế các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc yêu cầu và khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng công trình (cả đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân) sử dụng vật liệu xây dựng không nung đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, hướng dẫn, vận động và yêu cầu các dự án nhà máy sản xuất gạch tuynel từ đất sét nung thuộc diện phải dừng hoạt động hoặc chuyển đổi sang mô hình sản xuất phù hợp theo đúng lộ trình và đúng quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết thì tham mưu việc điều chỉnh lộ trình chuyển đổi cho các dự án nhưng phải đảm bảo các điều kiện liên quan (nguồn nguyên liệu, sự phù hợp của công nghệ sản xuất, quyền lợi của nhà đầu tư), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở kết quả phối hợp với Sở Xây dựng trong việc rà soát các dự án sản xuất gạch tuynel sử dụng đất sét nung; xử lý nghiêm theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp sử dụng nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không được cấp phép và các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật vê bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu cơ chế hỗ trợ các dự án sản xuất gạch tuynel trong đô thị thuộc đối tượng phải di dời theo quy hoạch hoặc theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra và xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch sản xuất không nung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm nhưng không thực hiện đúng nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gạch không nung không có công bố hợp quy, hợp chuẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hướng dẫn việc triển khai chính sách đầu tư đổi mới công nghệ và các cơ chế ưu đãi về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung;

Hướng dẫn các các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không nung đăng ký và công bố hợp chuẩn chất lượng sản phẩm; tập trung thực hiện các đề tài nghiên cứu về sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ nguồn nguyên liệu của các nhà máy luyện cán thép Formosa và nhà máy nhiệt điện (tro bay, xỉ thép...) trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát, không để xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây không nung tự phát trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung không có công bố hợp quy, hợp chuẩn cho sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật;

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, mua bán đất sét làm nguyên liệu để sản xuất gạch sét nung trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

baoxaydung.com.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: