Góp ý việc điều chỉnh quy hoạch khai thác mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Góp ý việc điều chỉnh quy hoạch khai thác mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

18/12/2018

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch khai thác mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được phiếu chuyển số 1706/PC-VPCP ngày 09/11/2018 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Văn bản số 09/2018/LC-ĐT ngày 31/10/2018 của Cty TNHH Lê Chính về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: Ngày 02/6/2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý bổ sung mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích 30ha vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ) tại Văn bản số 3629/VPCP-KTN.

Ngày 08/01/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò tại Quyết định số 11/GP-BTNMT với diện tích là 30ha và đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng là 23.465 nghìn tấn tại Quyết định số 823/QĐ-HĐTLKS ngày 30/6/2011.

Ngày 09/7/2010, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1065/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Tuy nhiên, mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại đưa vào phụ lục Quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới (phụ lục II).

Hiện nay, mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án Đầu tư khai thác, chế biến puzolan mỏ đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công suất 700.000 tấn/năm tại Quyết định số 2560/QĐ-BTNMT ngày 14/8/2018; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý về Chủ trương cho Cty TNHH Lê Chính được lập các thủ tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết việc cấp phép khai thác mỏ puzolan đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức tại Văn bản số 12972/UBND-VP ngày 29/12/2017 và đã cấp chứng nhận chủ trương đầu tư Dự án Khai thác, chế biến puzolan mỏ đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công suất 700.000 tấn/năm tại Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 25/9/2018.

Từ các nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mỏ puzolan khu vực đồi Đất Đỏ, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ quy hoạch dự trữ cho nhu cầu mở rộng và đầu tư mới (phụ lục II) tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg sang quy hoạch khai thác làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 để đảm bảo nguồn puzolan làm phụ gia sản xuất xi măng.

 

baoxaydung.com.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: