Góp ý bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Góp ý bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/12/2018

Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4143/UBND-KT ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc góp ý bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Về cơ sở lập, bổ sung điều chỉnh quy hoạch, theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật Khoáng sản thì Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) thuộc thẩm quyền lập và phê duyệt của địa phương. HĐND tỉnh Sơn La đã có Nghị quyết số 71/QĐ-HĐND ngày 08/12/2017 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, theo khoản 2, Điều 58, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 thì các quy định của Luật này về việc lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.

Tuy nhiên, chưa có quy định rõ về nội hàm trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia (mục 33, phụ lục I), danh mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (mục 39, phụ lục II) và quy hoạch tỉnh (điểm n, khoản 2, Điều 27) của Luật Quy hoạch đối với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của địa phương.

Hiện nay, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chưa được ban hành, do đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sơn La liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định.

Ngoài ra, về nội dung quy hoạch, việc tính toán cung - cầu để định hướng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số loại khoáng sản trên địa bàn cho phù hợp. Cụ thể, về đá xây dựng, không cấp phép thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các khu vực chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến quốc lộ để bảo vệ cảnh quan môi trường theo đúng nội dung Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011; Tận dụng tối đa nguồn đá mạt để sản xuất gạch không nung.

Về đất sét làm gạch ngói, hạn chế việc Quy hoạch thăm dò, khai thác mới các mỏ đất sét làm gạch nung nhằm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Cuối cùng, về cát xây dựng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cát nghiền thay thế cát tự nhiên; không sử dụng cát tự nhiên làm vật liệu san lấp. Về đất san lấp, việc sử dụng đất làm vật liệu san lấp không làm ảnh hưởng đến đất trồng trọt, đất rừng phòng hộ, đất sản xuất; tăng cường sử dụng chất thải của ngành công nghiệp khác làm vật liệu san lấp.

baoxaydung.com.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: