Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

30/11/2018

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4756/UBND-ĐTXD ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc góp ý hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bùi Tư/Thoibaotaichinhvietnam.vn)

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Điều 27, Phụ lục I, Phụ lục II Luật Quy hoạch thì không có “Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng”. Tuy nhiên để có cơ sở thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên cần nghiên cứu sử dụng một số nội dung của Dự thảo Quy hoạch này để xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó bổ sung những nội dung sau: Xác định rõ vị trí, vai trò của ngành vật liệu xây dựng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên; phân tích đánh giá trên cơ sở số liệu giai đoạn 5 năm gần đây, qua đó lựa chọn phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng mà tỉnh Phú Yên có lợi thế như: Đá ốp lát, kính an toàn, sản phẩm sau kính…

Nguyên liệu đất sét của tỉnh Phú Yên chỉ đáp ứng sản xuất gạch nung đến năm 2020, do vậy cần khuyến khích sử dụng nguyên liệu thay thế đất sét để sản xuất gạch nung (tro, xỉ nhiệt điện và phế thải công nghiệp khác). Bổ sung các chỉ tiêu đầu tư, sản xuất (công nghệ, quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, môi trường, chất lượng sản phẩm…) trong phương án phát triển một số sản phẩm vật liệu xây dựng.

baoxaydung.com.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: