Đề nghị điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020

Đề nghị điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020

20/08/2019

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa (diện tích 9,138 ha) thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Khu vực mỏ đá vôi Núi Lem, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nằm trong quy hoạch các mỏ khoáng sản dự trữ cho xi măng tại Phụ lục II thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010.

Năm 2014, trên cơ sở được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi quy hoạch từ dự trữ sang phục vụ khai thác trước năm 2020 tại Công văn số 1081/TTg-KTN ngày 22/7/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Núi Lem và Núi Kim Giao thuộc xã Tân Thắng và xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với tổng diện tích 128,87ha cho Cty CP xi măng Tân Thắng theo Giấy phép số 1087/GP-BTNMT ngày 10/6/2014 (đã trừ 9,138ha cấp phép cho Cty CP Hoàng Mai).

Hiện nay, Cty CP xi măng Tân Thắng đã thực hiện xong công tác thăm dò, phê duyệt trữ lượng và đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định để cấp giấy phép khai thác.

Mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa (thuộc dãy Núi Lem), xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường cho Cty CP Hoàng Mai theo Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 24/11/2003 với diện tích 9,455ha, thời hạn khai thác 05 năm và được gia hạn thời gian khai thác 05 năm tiếp theo (đến năm 2014) tại Quyết định số 715/QĐ-UBND.TN ngày 06/3/2009.

Sau khi được cấp phép, Cty CP Hoàng Mai đã đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đất hoạt động khoáng sản, đầu tư các công trình xây dựng cơ bản mỏ, tổ chức khai thác, chế biến, để phục vụ các công trình trên địa bàn. Hết hạn khai thác, Cty CP Hoàng Mai lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật nhưng chưa được giải quyết.

Khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa trước đây thuộc quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường của tỉnh Nghệ An, được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép cho Cty CP Hoàng Mai trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng với diện tích khu vực mỏ còn lại 9,138ha, trữ lượng đá xây dựng còn lại khoảng 750.000m3.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, theo quy định của pháp luật về khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1362/BXD-VLXD ngày 13/6/2019 lấy ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề nghị điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa (diện tích 9,138ha) nêu trên ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 nêu trên.

Ý kiến của các Bộ có các nội dung chính như sau:

Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3606/BTNMT-ĐCKS ngày 26/7/2019: “Mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (diện tích 9,35ha) được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác đá làm VLXD thông thường cho Cty CP Hoàng Mai tại Quyết định số 4597/QĐ-UBND ngày 24/11/2003, thời hạn khai thác 05 năm; gia hạn tại Quyết định số 715/QĐ-UBND.TN ngày 06/3/2009, thời hạn đến năm 2014. Khu vực cấp phép thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 27/7/2010.

Như vậy, mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép khai thác cho Cty CP Hoàng Mai trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010.

Qua kiểm tra, xem xét tài liệu liên quan cho thấy, khu vực được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác cho Cty CP Hoàng Mai nằm tiếp giáp với khu vực được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Cty CP xi măng Tân Thắng thăm dò đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại Giấy phép số 1087/GP-BTNMT ngày 10/6/2014. Khi lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, Cty CP xi măng Tân Thắng đã loại trừ phần diện tích được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác cho Cty CP Hoàng Mai, không xin cấp phép thăm dò tại khu vực này.

Căn cứ nội dung trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Xây dựng trên cơ sở hiện trạng cấp phép thăm dò, khai thác đá vôi tại khu vực núi Răng Cưa nêu trên và nhu cầu, mục đích sử dụng khoáng sản, hiệu quả đầu tư và ý kiến đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch phù hợp”.

Ý kiến của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 7559/BQP-TM ngày 16/7/2019: “(1) Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn trên về việc điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa với diện tích 9,138ha (giảm 0,212ha) ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010.(2) Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết những vấn đề vụ thể có liên quan đến quốc phòng trên địa bàn đối với việc điều chỉnh trên. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tư lệnh quân khu 4 có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng”.

Ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2536/BVHTTDl-KHTC ngày 03/7/2019: “Khu vực đề nghị cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản của Cty CP Hoàng Mai tại khu vực Lèn Răng Cưa (thuộc dãy Núi Lem), xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An không nằm trong quy hoạch phát triển các khu, điểm du lịch quốc gia đã được phê duyệt, không có các di tích, danh thắng được xếp hạng. Tuy nhiên, trong trường hợp vẫn tiến hành khai thác khoáng sản tại khu vực nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư cam kết trong quá trình triển khai dự án nếu có phát hiện di chỉ khảo cổ, nhà đầu tư cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý về văn hóa để có biện pháp xử lý theo quy định của Luật Di sản văn hóa”.

Ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 4362/BNN-XD ngày 24/6/2019: “Thống nhất với ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 3649/UBND-NN ngày 29/5/2019, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa với diện tích 9,138ha ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010”.

Ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 3649/UBND-NN ngày 29/5/2019: “Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Cty CP Hoàng Mai, tạo điều kiện cho đơn vị được tiếp tục cấp phép khai thác, chế biến đá khoáng sản theo quy định, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa (thuộc dãy Núi Lem) thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (diện tích 9,138ha) ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010”.

Đối với việc điều chỉnh ra ngoài quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 14 của Luật Khoáng sản và Khoản 6, Điều 8 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018: “Việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản trong trường hợp có phát hiện mới về khoáng sản làm ảnh hưởng đến tính chất, nội dung quy hoạch” và “cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khoáng sản quyết định điều chỉnh quy hoạch đã phê duyệt”.

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 2, Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, việc xem xét điều chỉnh mỏ đá vôi Lèn đá vôi Lèn Răng Cưa (thuộc dãy Núi Lem) thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với diện tích 9,138ha ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Ranh giới, tọa độ và diện tích các khu vực đề nghị điều chỉnh quy hoạch.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An và ý kiến thống nhất của các Bộ, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh khu vực mỏ đá vôi Lèn Răng Cưa (diện tích 9,138ha) thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 và cập nhật số liệu trong quá trình lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật về quy hoạch.

baoxaydung.com.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: